Reabilitări subsoluri, spălare și dezinfectare

NECESITATEA LUCRĂRILOR DE REABILITARE SUBSOLURI

Necesitatea realizării lucrărilor de reabilitare în domeniul sistemului de conducte pentru ape curate sau ape uzate, este dictată de patru factori esenţiali:
(1) lucrările la reţelele de distribuţie şi la lucrările de canalizare au început, în ţara noastră, în mod sistematic, la sfârşitul sec. 19; ca atare lucrările au îmbătrânit şi astăzi au parametrii tehnologici de exploatare total defavorabili;
(2)costurile de exploatare sunt mari din cauza pierderilor mari de apă (estimate la 30-50% în reţelele de distribuţie şi necunoscute din reţelele de canalizare) şi a pierderilor de energie;
(3) tehnologiile IT au avansat mult şi ca atare este posibil astăzi un control mult mai bun al funcţionării unor asemenea sisteme, de mare lungime (cca 3-10 m/locuitor) şi amplasate în condiţii grele de
solicitare;
(4) nu este însă raţională o exploatare informatizată (necesară astazi) la sisteme care tehnologic sunt depăşite.
Serviciul de distribuţie a apei potabile este influenţat prin calitatea apei furnizate care poate fi deficitară, deşi au fost făcute eforturi mari pentru tratarea apei, deoarece:
– O mare parte din conducte sunt din oţel neprotejat şi acesta modifică mult calitatea apei transportate (cel mai cunoscut fenomen este cel legat de apa roşie, apă colorată din cauza ruginii
din conducte); sunt localităţi unde proporţia de conducte de oţel depăşeşte 70%.
– O mare parte din conducte sunt din azbociment (sunt oraşe unde toată reţeaua este construită din tuburi de azbociment); conform cerinţelor actuale conductele pot trimite în apă fibre
de azbociment care sunt declarate ca precursori de boli cancerigene; acestea vor trebui înlocuite în totalitate.
Consumul de apă în localităţi s-a redus mult (de 2-3 ori) ca urmare a contorizării, reducerii drastice a apei pentru industrie, creşterii costurilor de operare; drept urmare curgerea apei în reţea se face cu viteză mică lucru care favorizează dezvoltarea filmului biologic, un consum ridicat de clor pentru dezinfectarea şi deteriorarea gustului apei; ca atare este nevoie nu numai de reabilitare ci şi de retehnologizarea sistemului de distribuţie şi nu numai.

Instalatii scurgere, apă menajeră și pluvială pentru bloc.

                                                              BraumanHidroinstal oferă lucrării executate 5 ANI garanție

Instalatii scurgere, apă menajeră și pluvială pentru bloc

Instalatii scurgere – apă menajeră și pluvială

Instalatii scurgere, apă menajeră și pluvială pentru bloc

Instalatii scurgere – apă menajeră și pluvială

Instalatii apa rece si căldură subsol pentru bloc

Instalatii apa rece si căldură subsol.

Instalatii apa rece si căldură subsol pentru bloc

Instalatii apa rece si căldură subsol.

Instalatii apa rece si căldură subsol pentru bloc.

Instalatii apa rece si căldură subsol.

Instalatii scurgere, apă menajeră și pluvială pentru bloc.

Instalatii scurgere, apă menajeră și pluvială.

Instalatii scurgere, apă menajeră și pluvială pentru bloc

Instalatii scurgere, apă menajeră și pluvială.

Instalatii scurgere, apă menajeră și pluvială pentru bloc

Instalatii scurgere, apă menajeră și pluvială.

Instalatii apa rece si căldură subsol pentru bloc

Instalatii apa rece si căldură subsol

Instalatii apa rece si căldură subsol pentru bloc

Instalatii apa rece si căldură subsol

Formular Cerere Ofertă